10 Kasım 2023

Aşağılık Kompleksi: İsrail

ile izdihamdergi

Beyaz adamın siyahla sorunu ne?

Âdem babanın iki oğlundan birinin diğerini öldürdüğü günden beri insan neden ötekini öldürmek ister? İnsan doğasının karanlık tarafını düşünüyorum. Korkunç cinayetler ve katliamlar serisini düşünüyorum. Sonuç olarak Dünya tarihine bakarsak insanın iyi bir sınav vermediği aşikâr bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Dünya tekrar eden hatta sürekli var olan ötekileştirme ve katletme sarmalındadır.

Güçlü olan tarafın karşıda konumlandırdığı güçsüz tarafa saygı ve var olma hakkını tanıdığına pek de şahit olamıyoruz. Beyaz adam ismi ile maruf batıdakiler, Kızılderililere neler yaptıysa, devam eden süreçte sürekli olarak benzerlerini yapmaktadır. Güçlü olanın pratikte yaptığını meşru görmesi,  genelde karşımıza çıkan bir tabudur. Kızılderililer Amerika kıtasının asıl sahipleri olabilirler onlarla anlaşmakta mümkün görülebilir. Ancak beyaz ve güçlü adam onları bütünü ile katletmeyi tercih etmiştir. Hakeza Kunta Kinteler de başka bir hikâye olarak hüzün ve gam dolu hikayeye ilave edilmelidir. Öz vatanlarından koparılan güçsüz fakir ve cahil köleler,  sadece bu hasletlere sahipler diye medeniyet iddiası taşıyanlar tarafından köleleştirilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Jacop Rothcshild’in çeşitli mecralarda yayımlanan sözleri korkunçtur. Ünlü baron Kızılderililerin kuzey Amerika kıtasında hakları olmadığını ifade eder ve devam eden konuşmasında o bölgeden sürülmelerinin hatta öldürülmelerinin meşru söyler. Neden böyle bir çıkarsamaya varıyor? Çünkü üstün olan onlar diğerleri onlar için yaratılmış birer köle.

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.

Şimdi bütün bu vahşi hikâyenin son halkası olan Filistin sorunu ile ilgili konuşmak isterim: Bir an için şöyle düşünün, evinizdesiniz zil çalar ve kapıya bakarsınız. Kapıda sokakta kalmış bir adam ve ailesi size yalvarıyor. Lütfen beni ve ailemi evinize kabul edin. O aileyi evinize kabul ediyorsunuz. Yıllarca gitmeyen bu misafir bir süre sonra sizin evinizle ilgili bir takım haklar talep etmeye başlıyor. Olayları daha ileri götüren misafir sizin evinizde hakkı olduğunu evin bazı odalarının kendine ait olduğunu iddia ediyor. Devam eden süreçte öyle gelişmeler yaşanıyor ki siz kendi evinizde kendinizi ve ailenizi korumak zorunda kalıyorsunuz. Filistin sorunu minimal bir hikâye olsa tam olarak buna benzeyebilirdi. İsrail 1900’lerin başında misafir gibi geldiği coğrafyada hak talep ediyor. Hatta bunu da geçmiş; bütün aymazlığı ile adeta yavuz hırsız olarak ev sahibini bastırmış durumda.

Bir köle ne ister?

II. harbin üzerinden henüz bir asır bile geçmedi. Holokost ise hala dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Yahudilerin henüz seksen yıl önce Avrupa’nın ortasında yaşamış oldukları hepimizce malum iken İsrail devletinin yaptıkları ne ile izah edilebilir? Bir köle yaşamı boyunca ne ister diye düşündüğümüzde biteviye olarak zihnimizin varacağı nokta bizi yanıltabilir. Zira köle özgür olmayı istemez. Hatta kendisinin efendi olup kölelerinin olmasını tercih eder. Holokost ile Naziler tarafından aşağılanan, köleleştirilip nihayet öldürülen Yahudilerin bugün Gazze’de yaptıkları katliamı durdurmaları pek mümkün değildir. Oysa zihin hemen bir duygudaşlık geliştirip yaptığının nasıl korkunç bir şey olduğunu kavramasını istiyor. Ama bu durum namümkün. Çünkü bütün köleler kölesi olsun ister. İsrail devletini yöneten beyin takımının bu lanetle lanetlendiğini düşünüyorum.

 Holokost olalı seksen yıl geçmiş olmasına rağmen bugün İsrail güya ‘’terörle mücadele’’ ettiğini söyleyerek Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı ve sivil katlediyor. Yani şöyle de söylenebilir; İsrail, devleti bütün kaynaklarını kullanarak masumiyet namına ne varsa hepsine savaş açmış durumda. Bunun elbette ileriye dönük sonuçları olacaktır. Bu kanlı katliamı küresel herhangi bir aktörün çözmesi pekte muhtemel değildir. Zira küresel aktörlerinin önemli kısmını oluşturan batılı devletlerin bu meseleyi bundan öncekiler gibi değerlendirecekleri aşikârdır. Kızılderililer, Afrikalılar, Kunta Kinteler ve ten rengi siyah olan bütün insanlara korkunç zulüm ve katliamı reva gören bir bakış açısı Gazze için neden gözyaşı döksün? Bu kalbi ölmüş olan birinden beklenmeyecek bir olgunluk olurdu.

Sefarad’tan 1948’e

Yahudilere geri dönersek, 1492 sonrası Endülüs’te katliam ve soykırım tehlikesini yüksek seviyede görmüştür.  II. Dünya savaşında bütünüyle Avrupa’da türlü hengâmeler üzerinde tatbik edilmiş, katliam ve ötekileştirilmişliği yaşamış olan Yahudiler bugün ne istiyor? Tabii ki farklı hizipler içinde olsa da Gazze’ de yaşanan korkunç katliam ve soykırımdan gayet mutlu olanlar var. Tarihte nadir görülen bir şey olarak Yahudiler 1948’den beri vatansız değiller. Bunu sağlamak için yaptıkları da ortada. Yaşadıkları bütün travmaları bugün kendinden daha güçsüz olan bir topluma uyguluyorlar. Bu yaşananları mutlaka bir gün adil bir otorite değerlendirecektir. İsrail devleti ve ordusu yaptıkları ile ileriye dönük olarak devlet olma meşruiyetini kaybetmiştir. Evet, bugün Filistin, kendini savunacak durumda olmayabilir. Ama gerçeklerin ve olması gerekenlerin mutlaka vuku bulması gibi bir huyu vardır.

Bugün izlediğimiz görüntüler, vahşice ve namertçe uygulanan bu zulüm, unutulacak değil. Sebebini çok iyi biliyorum ki, İsrail devletini yöneten akıl, geçmişteki yaşantıları üzerinden sadist bir delirmişlik içerisinde. Bütün bu olanları açıklamak adına bunu söylemiyorum. Sadece Sadist ve saldırgan olan İsrail bu yaptıkları ile en çok da kendini güvensiz hale getiriyor. Bir gün kendini şımarık çocuğu olarak kollayan batı arkasında durmayacak. İşte o gün merhamet en çok da onların ihtiyacı olacaktır.

Beyaz adama çağrı!

Öteki olarak gördükleriniz bir gün prangalarını kırıp özgürlüğüne kavuşacak. O gün gelmeden o dilinize daima pelesenk olan insan haklarını bir düşünün derim. Çünkü zulüm ve haksızlık, katliam ve soykırım daima sahibini de vuracak olan bir silahtır. Âdem’in oğullarından beri iki kardeş olarak yaşamak yerine güçlü olan zayıfı ezdi, öldürdü ve işkence etti. Sonuç bu, cehennemi siz yarattınız!

Unutmayın ki, ateş kontrolden çıkma olasılığı en yüksek olan şeydir. 

İZDİHAM