3 Mart 2016

Ali Ulvi Kurucu: Hatıralar

ile izdiham

Bir hatıra kitabının sahibi, çağının önemli hususiyetlerine ayna olmuş, hakikati ifadelendirmekte sağlam ilke ve kaynaklardan beslenmiş bir yürek ülkesine sahipse işte o hatıraları okumaya doyum olmuyor.

Son yıllarda okuduğum en muhteşem kitaplardan birisi oldu Ali Ulvi Kurucu”nun Hatıraları. Öyle ki bitirdikten sonra hemen tekrar okuma isteği uyandı gönlümde. İçinde yakın tarihten tasavvufa, mühim şahsiyetlerden farklı coğrafyalara uzanan renkli kayıtlar barındıran kitap özellikle iki cihetten çok önemli: Birincisi: Üstad Ali Ulvi Kurucu İslami hayatın zor günlerinde adeta “Bedrin aslanları” gibi mücadele vermiş çok köklü bir aileden bir hayrü”l-halef. Dedesi Hacı Veyis Efendi, babası İbrahim Efendi ve zamanın merkez efendilerinden amcası Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, eşsiz mücadele örneği bir hayat sergilemişler. Onlar hakkında belki tarihin karanlıklarına gömülecek birçok çivi-hatıraya bu hayırlı evlat vasıtasıyla ulaşıyoruz. Ve biz bu ülkenin uzun yıllar kökünden koparılmaya çalışılan garip çocukları, onlara neler borçlu olduğumuzu bu vesileyle öğreniyoruz.

Medine’deki Türk deyince akla o gelir!

İkinci önemli husus, Ali Ulvi Bey, 56 sene Medine-i Münevvere”de mücavir olarak halvet der-encümen bir hayat geçiren bir ilim ve irfan erbabı. Şiirleri ve birkaç t.v. kaydındaki sohbet görüntüleri dışında, dinini dünyasının önüne geçiren Türk insanı için elini uzatmakla ulaşılabilecek bir sima olmadığı gibi, sair imkân eksiklikleri sebebiyle “Hatıralar”ını yazmaya niyetlenmiş biri de değil. Burada başka bir ehl-i himmetin engin gayreti ve feragatiyle karşılaşıyoruz: Bir talebe, bir evlat, bir dost gibi uzun saatlerini kendisiyle geçirip mana doğuran sorularıyla hatibi destekleyerek bizlere şaheser hayatlardan müstesna portreler ulaştıran M. Ertuğrul Düzdağ. Bu sebeple kitabın adeta nefes alıp veren her sayfasında uzak ve yakın çizgileriyle bu ekip ruhunun izleri hissediliyor.

Kitapta bizi biz kılan zengin ayrıntılar var!

Bu, okuyucusunu sık sık gözyaşlarına boğmakla birlikte okunuşu çok keyifli olan kitabın satırları arasında ilim, edep, irfan, tarihimiz, dilimiz, edebiyatımız, hasılı, “bizi biz yapan değerlerimiz” var. 80 yıllık bir hayatın (1922-2002) naif ruhaniyeti sinmiş satırlara.. Konya”da İslami uyanışın öncüsü mücahid-alim bir aileden tevarüs edilen ilim ve irfan ile konuşan bir hatip, yakın tarihimizi isabetle anlamlandırmamız için bize küçümsenemeyecek delil ve ipuçları sunuyor cömertçe.

Kitapta zikri geçen mübarek zevat, hatibin yakın dostları, hocaları, talebeleri.. Zamanının irşad kutbu M. Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Ladikli Ahmed Ağa, Şeyh M. Zahid Kotku, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Abdülgaffar Abbasi, Ebul Hasan Nedvi, Hasanü”l-Benna, Ali Yakup, Mustafa Runyun, Miralay Sadık Beyler, Filistin müftüsü Şerif El-Hüseyni… çağlarına ve tarihe renk ve anlam katan isimler..

Üstad Ali Ulvi Kurucu, doğumundan vefatına kadar, İslam dünyasının bütün meseleleriyle yakından ilgilenen bir vicdana ve derin çözümlemeler getirebilecek irfana sahip bir isim. Hatıraları, 56 talihli ve güzel yılı “Ravza-i Nebevi”ye bitişik Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Kütüphanesinin müdürlüğü ile geçen hikmetli bir ömrün mahsülatı. Biliyoruz ki kalpler yanaşmadan bedenler mübarek beldelere yakınlaşmayı aklından bile geçiremez. Eserin, bu ruhsatlı yakınlığın manevi emniyetini taşıdığı çok açık.

Aziz üstada, esere emeği geçen bütün ehl-i himmete ve bu satırlarla feyiz tazeleyen irfan ehline Yüce Rabbimiz ihsanıyla ve rahmetiyle muamele buyurmasını ve sayılarını arttırmasını diliyoruz. Hazırlıklarının sürdüğünü duyduğumuz 4. cildi, muhabbete ve iştiyakla beklediğimizi de bu vesileyle belirtmek isteriz.

 

 

Ali Ulvi Kurucu: Hatıralar – M. Ertuğrul Düzdağ – Kaynak Yayınları

Mahmut Bıyıklı

İzdiham