Zonguldak Ağıtı Yazıları

Fazıl Hüsnü Dağlarca, Zonguldak Ağıtı

Bir kömür, bir uzak, bir kara, bir derin, Ellerin, yeraltında yitmiş kocaman ellerin. Yıllarca çalışırsın, gündeliğin on lira, Açsın, susar kuyular bağıra bağıra Ko yamyassı ayakların balçık toprağa girsin, Kim yürürse öldürürler bilirsin. Zonguldak ölü iki gecede gecede diri bir, Zonguldak bir Türkiye, bir aç Türkiye değil midir? Tanrı yeryüzünündür, …