Kağızmanlı Hıfzı Yazıları

Kağızmanlı Hıfzı, Ecel Tuzağını Açamaz Mısın

Ecel tuzağını açamaz mısın Açıp da içinden kaçamaz mısın Azad eyleseler uçamaz mısın Kırık mı kanadın kolların hani Aç mısın yok mudur ekmeğin aşın Odan ne karanlık yok mu ataşın Hanidir güveyin hani yoldaşın Hani kapın bacan yolların hani Bunda yorgan döşek yastık var mıdır Bu geniş dünyada yerin dar …