iskender gümüş Yazıları

Gazâlî’nin Sosyal Adaleti

Elimizdeki eserde Sabri Orman, Gazâlî’nin genel olarak adalet ve özel olarak sosyal adalet konularına ilişkin düşüncelerini sergileyip tahlil ediyor ve değerlendiriyor. Orman, çalışmanın teorik zemini için sosyal adalet ve ilgili bazı kavramları teşrih ederek Gazâlî’nin eserlerinde adalet ve sosyal adalete ilişkin ipuçlarının izini sürüyor. Sanayi devrimi sonrası süreçte ortaya çıkan …