Her Şeye Tıpatıp Uyan ve Her Şeyi Çoktan Bilenlerin Şarkısı Yazıları