hazreti ali cenkleri Yazıları

Hazreti Ali Cenkleri, Kan Kalesi Cengi

Said bin Ubad derler, Medine’nin Padişahı idi. Rasul-i Ekrem Medine’ye gelince Said bin Ubad, Rasul-i Ekrem’i gördü, önünde imana gelip Müslüman oldu. Rasul-i Ekrem, Said bin Ubad’a dua edip çok iltifat eyledi. Said bin Ubad da Padişahlığını Rasul-i Ekrem’e verdi. Said bin Ubad, Rasul-i Ekrem yanında güzide sahabe olmuş idi. …