Devrimci Tarihte Bir Dev Yazıları

Devrimci Tarihte Bir Dev, Bakunin

  Bakunin Paris’ten Prag’a giderken Alman köylülerinin isyanıyla karşılaşır.  Köylüler kalenin etrafında ne yapacaklarını bilmez halde dolanıp sadece gürültü koparırken, Bakunin arabadan iner ve isyanın neden olduğunu sormakla zaman kaybetmeden, köylüleri düzene sokar ve onları öyle yetenekli şekilde yönlendirir ki arabasına geri dönüp yola koyulduğunda kale çoktan dört tarafından yükselen alevler …