Barbarların İstifası Yazıları

Salim Nacar, Barbarların İstifası

ı. ilk kez roma’da gladyatör çarşılara doğru bir otomobil merakıyla truva dedi, senet karşılığında yılbaşıydı, merasimler, ordular, tulumbalar şehzade başından rahvan bir atlı, kuş tüyü yastıklarda gurbeti ezberlerken baktı ki uykusundan uyandı şehir. roma’da her gladyatör üzerinde arap entarileri tek kumaşın altında def-i hacet için salkım saçak armutlar taşıdı bin …