Bağımsızlık Siyaseti Yazıları

Ömer Lekesiz, Bağımsızlık Siyaseti

Problemleri konuşmak münevverlerin işidir. Şiddete başvurmadan. Gezideki ağaçları koruma amacıyla başlayıp, daha ilk dakikalarında Taksim Darbe Komitacıları diye nitelenebilecek bir grubun denetimine giren Taksim merkezli eylemlerin bir savaşa hazırlanırcasına oluşturulmuş istihkam, iaşe temin, revir ve depolanmış sıhhi malzeme noktalarının faş olması, ölümlerin gerçekleşmesini temenni ile kalabalıkları bu yönde tahrik eden …