9 Mayıs 2023

Sıddık Yurtsever’den Yeni Bir Öykü Kitabı: Yarım Kalmış Bir Nehir

ile ibrahim varelci

Sıddık Yurtsever’in ikinci öykü kitabı Yarım Kalmış Bir Nehir İz Yayıncılık’tan çıktı. İlk kitaba nazaran
daha çok duyguya yaslanan ama tahkiyenin gücünü de inkâr etmeyen kitap “Duman ve Kül”
bölümlerinden oluşuyor. Bölümler arasındaki tasnif mekânsal olarak ayrılsa da özellikle birbiriyle
bağlantılı öykülerin varlığı, mizahi bir anlatımla okuru selamlıyor.

“Hikâyemin gelip geçeni seyretmeye başlamadan önceki hâlini hatırlamam. Düşünürüm, yine anımsamam. Bir üzüm bağı hayal ederim. Göğsüme yel girer gibi olur. Yaprakları gürdür. Demirden direklerle sararlar çubukları. Mevsim yoktur oralarda. Her taraf yeşildir. Dağ yeşil, taş yeşil, umman ve baş yeşil. Ne yaparım ne söylerim hatırlamam. Bir yere ait olma duygusu sarar beni. Sahiplenilme duygusu. Kötürüm kalmış bir beden gibi inkâr ederim düşündüklerimi. La havle çeker tekrar işimin başına döndürürüm başımı. Başına başımı. Bu günahkârlığa düştüğümde kaç tane âlem geçer, nerelerde ne söylenir, bilemem. Kısmet derim. Kısmet içerim.”

izdiham dergisi