akif hasan kaya Yazıları

Akif Hasan Kaya, Bir Muhalefet İmkânı Olarak Öykü

TDK sözlüğünde muhalif maddesine baktığımızda; bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırı olan kimse şeklinde tanımlandığını görürüz. Tabii ki bu bir sözlük tanımıdır ve kullanıldığı bağlam bakımından en dar anlamına yer verilmiştir. Bu kuru ve sığ tanım, yazının başlığında kastedilen meramı karşılamayacağına göre, buradan hareketle muhalifliği kendi kıstaslarımıza …