vedat tek Yazıları

Mimar Vedat Tek’in 20 müthiş eseri

Vedat Tek, Birinci Milli Mimarlık Akımı’nın en önemli iki mimarından biri (Diğeri Mimar Kemalettin). 1873’te İstanbul’da doğmuş, 1942’de İstanbul’da vefat etmiştir. Bestekar Leyla Saz Hanım’ın ve Vezir Giritli Sırrı Paşa’nın oğludur. Bir dönem Fransa‘da eğitim gördü ve çeşitli çalışmalarıyla birçok ödül kazandı. 2.Abdulhamid Döneminde saray tarafından verilen birçok mimarlık görevini …