René Char Yazıları

Rene Char, Biçimsel Paylaşım

I İmgelem yetisi, arzunun sihirli ve yıkıcı güçlerinden yararlanarak, eksik kalmış birçok kişiyi, tümüyle doyurucu bir varlık biçiminde geri gelmelerini elde etmek için gerçeklikten dışarı atmaktan ibarettir. III Şair, ayrım gözetmeden bozgunu zafere, zaferi bozguna çevirir, O, yalnızca göğün şiir kitabı üstüne titreyen doğum öncesi imparator. V Güvensizliğin sihirbazı şairin kendine edindiği …