Kürt Edebiyatında 7 Etkileyici Şiir Yazıları

Kürt Edebiyatında 7 Etkileyici Şiir

Kürt edebiyatında şiire genel bakış. 20. yüzyıla kadar Kürt edebiyatı şiire dayanmaktaydı ve diğer Müslüman halklara benzer şekilde Arap vezin ve ifade biçimlerine bağlı kalmıştır. Edebî ürünler daha çok dinî kesimler ve sufi târikatlarıyla sınırlı kalmıştır. Ancak 1920 sonrasında bu klasik şiir biçimine ek olarak değişik edebî türler ortaya çıkmaya …