Karl Kraus Yazıları

Karl Kraus, Bu Ülkede

Komik olmayacak hiç kimse bu ülkede, doğruyu söylediğinde. Büsbütün çaresiz çeker gülünç alçakça istihzayı üzerine. Bu ülkede hiçbir şey yapmaz adamı haysiyetsiz. Her türlü nikbet basılır bu ülkede, ki bu başka bir yerde hapis gerektirir, saf altın, haysiyet elbisesi etkilidir ve biteviye yeni şerefler biriktirir. Bir espaliyeden geçersin bu ülkede …