hüsnü aşk Yazıları

Şeyh Galip, Hüsn-ü Aşk’tan bir bölüm

Tahtından inip yanında ol pîr Ol kasra erişdi tâ be tedbîr Aşk etdi bir iki sâat ârâm Tâ kim gele pîr vere peygâm Zuhûr-ı Esrâr-ı Hafiyye Bir gûlgûle kopdı kasr içinde Kim görmemiş idi asr içinde Âvâz-ı sürûd-ı nây u tanbûr Bir velvele hemçü nefha-i Sûr Âvâze-i tabl-ı şâdmânî Âsâr-ı …