Bir Nevi Neo-romantik* Şiir Yazıları

Hin Avibi, Bir Nevi Neo-romantik* Şiir

kız dedim uçurumum ol gel kalbimi kuşlara ufala eski su, derin kin, içli ırmaklı suskun kız kız gel senin hiçin olayım fes ve horoz kırmızısı aşk yok olmanın sonötesi rengi kız dedim gel sana perişân olayım içimde bir ordu at sürüyor sen salındığında evimizin önünde kız gel benim vatanım ol …