Ali Canip’ten Ahmet Haşim’e Mektup Yazıları

Ali Canip’ten Ahmet Haşim’e Mektup

Ahmed Haşim Bey’e, Genç Kalemler tahrir heyeti namuslu gençlerdir; pek az zaman sonra meydana çıkacağı şüphesiz olan âdi bir hile ile kimsenin sukutunu hazırlıyacak derecede terbiyesiz ve ahmak olmadıkları gibi, sizi de böyle bir zanda bulunacak kadar küçük ve saf görmek istemezler. Bundan bir kaç ay evvel, o zaman Bulgaristan …