Alain Bosguet Yazıları

Alain Bosguet, Beaujon Hastanesi

I Göğsümde bir tren devrildi. Ben bir kazanım. Bir lastik teker. Şarkıların biraz oksijen istedikleri bu yaşlı yüreği sakinleştirmeye yeter mi bir iğne? Göğsümde bir demir yığını bağımsız olmak istiyor. II Yüzüm yok benim: bir grafik, yanan bir düğme, ekranda bir zigzag. Kan benim kanım değil, bir şişeden geliyor, bir …