açık deniz Yazıları

Yahya Kemal Beyatlı, Açık Deniz

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum; Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl… Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını, Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını, Her yaz, şimâle doğru asırlarca bir koşu… Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu… Mağlûpken ordu, yaslı dururken …