13 Nisan 2018

Şeref Bilsel’le Şiir Atölyesi

ile izdiham

“Evde Kâğıt Varsa Her Şey Olabilir”

Yazmak, karar vermektir. Çoğu zaman başkaları yerine de duyup düşünme isteğinin yansımasıdır; ama ‘ne(yi) yazmaman gerektiğine de kara vermeni bekler yazmak. Uzun bir yola çıkacaksan; ayıklaman, tasnif etmen, seçmen gerektiğini de söyler zamanla. Yazan, yalnızdır; tıpkı okuyan gibi. Hem yazanın hem okuyanın yalnız olduğu ve fakat hemen herkesin şiir yazmaya yöneldiği, kendine uygun bir şiir tanımıyla karşımıza çıktığı bir zaman dilimi içinden konuşuyoruz. Şiirin doğası bu yoğun ilgiye ne derece cevap verebilir? Şiir ile şiir olmayanı bir birinden ayıracak, çoğunluğun üzerinde hemfikir olduğu bir ‘ şiir bilgisi’nden bahsedilebilir mi? Yoksa Fuzûli’nin dediği gibi “(B)ilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir” sözünün, harflerle kurulan bu dünyada bir karşılığı yok mu? Yazdıklarımızın ne kadarı bize ait, ne kadarı bizden önce gelmiş olanlara…Bir üslûp sahibi olmak, şiirde bir tavır oluşturmak için neleri bilmek ve neleri hâfızadan çıkartmak gerekir?

Hayattır, insanı durduğu yerde beklemez; gelir şiire dayanır. Şiire gerçek bir yolculuk yapmak,  iyi şiire dair önemli ipuçlarına ulaşmak isteyen herkesi atölyemize bekliyoruz. Şiir bilgisi etrafında düşünmek ve bu düşüncelerden hareketle yazma serüveninde yol almak için  Şeref Bilsel ‘in yöneteceği şiir atölyesi, içinizdeki –varsa eğer- şiiri daha yakından görebilmenizin imkânlarını araştıracak.  Sizi; dilin doğuşundan şiir diline, şiiri tamamlayan unsurlardan Türk şiirinin ana eksenlerine; Türk şiirini etkileyen başka ülke şiirlerine, poetika’dan imgelem’e; yazma pratiklerine doğru toplam 24 saatlik  bir yolculuk bekliyor. Türkiye’deki şiir ortamını (dergiler, yıllıklar, antolojiler, yayınevleri, elektronik ortam vs) daha yakından ve bir başka gözle görmek isteyenler şiir atölyesinde bir araya gelecek.. Bu yolculukta şiirin gerçekliği ve yaşadığımız zaman karşısındaki hükmü bize eşlik edecek. “Şiir, gerçekten şiirse, kendisi hakkında bizden çok daha yetkin konuşur.” Ritsos

* 16 Nisan’da başlayacak dersler, Pazartesi- Çarşamba  günlerinde, saat 19.00- 22.00 arasında yapılacaktır. Birinci grup katılımcıların dersleri 16 Mayıs Çarşamba günü son bulacaktır. 

Yer: Mülksüzler Cafe (Nâzım Hikmet’in- bir vakitler Kadıköy’de- kaldığı ev.)

Adres: Mülksüzler Cafe, Dumlupınar Sokak, No: 22/A, Caferağa Mahallesi, Kadıköy, İst.

Kayıt ve iletişim bilgileri için: onuraydogdu10@hotmail.com ( Tel. 0536 256 60 99)

İZDİHAM