İsmet Özel Yazıları

İsmet Özel, Neyi Kaybettiğini Hatırla

Hatırlayacaksın Hatırla hemen Bizim eskiden Nereli olursak olalım İster oralı olalım yerli İsterse garip yıpratık ağlaksı Tuhaflığın gariplerinden İddet müddeti babaların dolunca keyfe keder Mecburen giderek cezaen tayini gelenlerden Burnumuz olur olmaz kanardı. İyi saatte olsun ve habire define arasınlar Ama biz bildik birdik Bildik bildiysek ders kitabını definemiz Dişimiz …

İsmet Özel, Acının Omuzlanışı

Edip Cansever için Kadını bir gürültüye sapladılar. Evler tıkırtıydı, tıkırtıydı, tıkırtı kahkahamın düşürdüğü çiçekleri bulamadılar fırtınalı bir geceydi çünkü bulamadılar bombalar, bö sesleri, savaş alaborası… Yaşamak bir tıkırtıydı, aldırmadılar. Çocukların düşlerinde bir Markut bir kurbağa zıplıyor yaşamamızdan hergün zıplıyor, hergün eksiliyor, hergün Markuuuut! Torbanı sarkıt. Her doğal güzelliğin bir ucunda …

İsmet Özel, Tavize Terör Vermek Teslime Terör Olmak

 İsmet Özel son olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Bakındı açıkgözlere! Kim sanıyorlar bizi ki, bizim mutlak mânâda kendilerine inanmamızı, bilhassa ve bizatihi kendilerine güvenmemizi ve siyasi, kültürel, ekonomik mevcudiyetlerini “iktidar” olarak kayıtsız şartsız makbul saymamızı bekliyorlar. Söylediklerinin doğruluğuna inanmamızı, Gaziantep’teki patlamadan PKK’nın sorumlu tutulmasında haklılık olduğuna kanaat getirmemizi bekliyorlar. Böylece biz …

İsmet Özel, Bir Yer, Bir Şey, Bir Tarih

Yıllar öncesinde bir siperden bahis açmıştım. Hiçbir işe yaramadı. Yokmuş o sipere yatacak kimse. Siper gitti, düz bir yer kaldı elimde şimdi. Homeros’un istifade ettiği zeminden edinilmiş olması hasebiyle bir başlama noktası şekline girip nihayetinde Karl Marks’ın âlemine fütur eylemeksizin uzanan bir yer… Bir sahra, sevgiler ve nefretlerle tıka basa …

İsmet Özel, Taşları Yemek Yasak

İslâm’ı kendi öz değerleriyle, kendine mahsus çerçevede kabul etmek istemeyen herkes onu sanki bütünlükten mahrum bir anlayış imiş gibi bir veya birkaç hükmüyle mutlaklaştırmak, böylece İslâm’dan ayrı başka bir bütünde eritmek, gayri İslâmi bir yapıya monte etmek dileğindedirler. Bunun en basit ve göze batan örneği her türlü insanın bulunduğu, daha …

İsmet Özel, Anamdan Gayrısının Yalan Ağladığını Bildiğim Halde

Benim bir hamal olarak dille münasebetim ve bir yük olması hasebiyle dilin benimle münasebeti bunca yıl hangi şekli husule getirdi? Böyle veya buna yakın sualleri kendine sormayan insan yaşamanın ehliyetsiz yani kaçak yaşama oluşundan fayda uman insandır. Soracağız: Derya içre olup deryayı bilmezlerden biri miyim; yoksa beni de dil ile …

İsmet Özel, Münacaat

Bu yaşa erdirdin beni,gençtim almadın canımı ölmedim genç olarak ,ölmedim beni leylak büklümlerinin içten ve dışardan sarmaladığı günlerde bir zamandı heves ettim gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye ölmedim, bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Vakti vardıysa aşkın,onu beklemeliydi genç olmak yetmiyordu fayrap sevişmek için halbuki aşk,başka ne …

İsmet Özel, Kadın Şairler Aşktan Bahsettikleri Zaman

Kadın şairler aşktan bahsettikleri zaman Mangalın küle mahcubiyeti artar Divitlerin ucu eğrilir akıtmaya başlar hokkalar Ayırır denizin kibrini bin parçaya ünlü keman Donup kalır kadın şairler aşktan bahsettikleri zaman Kefesi kibrit çöpü hissiyle ağdırılan terazi Duyulur arş-ı âlâda ipsiz birinin çürümüş tahta perdelere Attığı yumruk tangır tungur Kala kalır açık …

İsmet Özel, Amentü

İnsan eşref-i mahlûkattır derdi babam bu sözün sözler içinde bir yeri vardı ama bir eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz asıl anlamını kavradı geçti çıvgınların, çıbanların, reklamların arasından geçti tarih denilen tamahkâr tüccarı kararmış rakamların yarıklarından sızarak bu söz yüreğime kadar alçaldı damar kesildi, kandır akacak ama kan …

İsmet Özel, Türk Olamadıysan Oldun Amerikalı

Tesis edildiği günden bu güne Mısır’daki şöhretli El- Ezher’in meşguliyeti kimlere hizmet yolunda gitti? Bunun kat’î bir cevabı olarak “İslâm’a! Mü’minlere!” deme cesareti gösterir bir hödüğe rastlayacak olursam, onun alnını karışlarım. Aynı hödük dikkat etmemiş ve görememiştir “İlm Aksaray’a inmez” deyişlerinin kibirli kaftanı altında Ümmet-i Muhammed akaidini felce uğratan Fatih …