Monthly Archive: Ağustos 2016

Bülent Parlak, Dişimi Çektiler

Tedbirimi almadan, narkozsuz ameliyata aldığım şu zavallı böcekler aklıma düştükçe hala tüylerim ürperiyor. Kerpiç evlerin ne kedisi, ne bulguru, ne de faresi eksik olur. İşte ben, o kerpiçten yapılmış evimizin duvarına tırmanmaya çalışan küçük hayvancıkları ne vakit ele geçirsem, iç organlarını tedavi etmeye uğraştım. Benim uslu durmam üç şeye bağlıydı. …

Fuzuli, Gazel

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir; Ben kimim, sâki olan kimdir, mey ü sahbâ nedir? Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem Sorsa canân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir. Vasldan çün âşıkı müstağni eyler bir visâl Âşıka mâ’şuktan her dem bu istiğnâ nedir? Hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ârif …

Tarihin Kutup Yıldızı

“Hayatının son günlerine kadar çalıştı, yönümüzü bulabilmemiz için sayısız kaynak bıraktı. Dünyanın sayılı tarihçilerinden Halil İnalcık veda etti. Onunla aynı yüzyılda doğmuş olmak bir onurdur.” Ankara, 2009 yılı. Bilkent Üniversitesi’nin koridorlarını ellerim, dizlerim titreyerek yürüyorum. Birazdan ‘hocaların hocası’ Prof. Dr. Halil İnalcık ile karşı karşıya geleceğim, ne haddime aslında ama …

Jean-Paul Sartre, Varlığının Her Anını Kuşatmak İsteyen Bir İnsan Albert Camus’nün Ölümü Üzerine

  İnsanlık düzeni, bir düzensizliktir henüz; haksızdır, geçicidir, ölünür orada, açlıktan öldürülünür; ne var ki, insanlarca kurulmuştur, onlarca ayakta tutulmakta ve savaşı yapılmaktadır. Bu düzende Camus’nün yaşaması gerekti; ilerleyen bu adam, bizim sorunumuzu ortaya koyuyordu; kendisi de karşılığını arayan bir sorundu; bizler için, kendisi için, düzeni kuran ve reddeden insanlar …

Temmuz’un İlk Sayısı Çıktı!

Edebiyat, Sanat ve Fikriyat dergisi Temmuz, Ağustos 2016 tarihli ilk sayısı ile okurlarına merhaba diyor. Şiir, öykü, deneme, inceleme, çeviri ve çizgi türünden eserlerin yer aldığı dergide ayrıca “Temmuz Direnişi ve Edebiyat” başlıklı dosya ile 15 Temmuz darbe girişimi lanetlenirken halkın kutlu direnişi selamlanıyor. Dergide Cemal Şakar ile konu üzerine …

Alpaslan Canbaz, Külliye İzlenimlerim

Cumhurbaşkanlığından davet geldi. Anneme gidelim mi diye sordum, gidelim dedi ve gittik. Hem hava değişikliği ikimize de iyi gelir diye düşünüyorduk. Allah razı olsun yanımızda olanlardan. Telefonlar hiç susmuyor, evimiz hiç boş kalmıyor. Fakat takdir edersiniz ki bu yüksek tempo molasız oldu mu ruh da, beden de yorgun düşer. Birkaç …