Roger Garaudy Yazıları

Roger Garaudy, Gerçekcilik Açısından Kafka 5. Bölüm

Roger Garaudy’nin Kafka analizleri sürüyor.   KURDUĞU DÜNYA ÇELİŞMELERİ Kafka “Edebiyatı kötü bir anlamda, bir kaçış sanatı olarak anlıyordu. Ona göre edebiyat, “gerçe­kten bir kaçış” tır. Janouch: “- O halde “yapıntıyı” (fiction-tasni) yalanla bir mi tutacağız?” diye sorar. “- Hayır. Yapıntı, özde bir yoğunlaşma, bir de­ğişmedir. Edebiyat ise tersine, erimedir, …