Mağaradakiler’den 50 seçilmiş cümle Yazıları

Cemil Meriç, Mağaradakiler’den 50 seçilmiş cümle

Abdullah Seydi Özçal, Mağaradakiler’den 50 cümle seçti. Meçhulün fethi, maziye bağlı olanları rahatsız eder. ( Sayfa: 26) Mukaddeslerini kaybeden aydın, rahibin hasreti içindedir. (Sayfa: 33 ) Rahip, toprak aristokrasisinin emrinde bir ideologdur. (Sayfa: 33) Goethe, Rönesans’ın son dâhisidir, doğrudan doğruya Leonardo’nun çocuğu. (Sayfa:34) Bir sınıf veya bir zümre kavgadan başarı …