Kötülüğün Şeffaflığı Yazıları

Jean Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı

Jean Baudrillard’ın kitabı Ayrıntı Yayınları’ndan çıkmıştı. Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı adlı bu eserinde, Batı’yı var eden temel kavramlardan olan gelişme, ilerleme ve kendini koruma ilkesinin, her yerde, yok oluşun ve ölme halinin sürekliliğine dönüştüğünü gösterir. 1960’ların “cinsel devrim”i, cinsel özgürlüğe değil; travestiliğin hükümranlığına, kadın ve erkek kategorilerinin birbirine karışmasına yol açmıştır. …