Asosyalist Manikfesto Yazıları

Ah Muhsin Ünlü, Asosyalist Manikfesto

“Ya şiire olmazsa korkup, Ellerimi toprağa gömüyorum.” Muhsin Ünlü  “Kamu önünde idam adaleti yeniden kurmaz, iktidarı yeniden etkinleştirir.“ M.Foucault -s k e t c h e n t r e a t m e n t- A S O S Y A L İ S T   M A N İ …