Alev Alatlı Yazıları

Alev Alatlı, Hegel ve Mevlâna

Alev Alatlı, Mevlâna’ya ulaşmak için Hegel’den yola çıkıyor. İslam dünyasında diyalektik düşüncenin piri olarak tanınan Mevlâna, Hegel’in öncüsüdür. Münazara ve Diyalektik  Klasik düşüncede münazara, yani, “bir konu üzerinde belirli usul ve kurallara uyularak yapılan tartışma, kanıt ve örnek getirerek karşılıklı konuşma” yani diyalektik’dir. Taraflar, argümanlar ve karşı-argümanlar ileri sürer, önerme(tez) …