ahmed amiş efendi Yazıları

Modern zamanlarda rüya gör(ebil)mek

“Müminin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer.” – Buharî, Ta’bir 26; Müslim, Rüya 8 “Resul-ü Zişanı rüyasında görmek saadetine erenlerin bu rüyaları, ahrete imanla göçeceklerine işarettir.” – Muzaffer Ozak , Envâr-ül Kulûb (Kalplerin Nurları), sf. 52 …