Roger Garaudy Yazıları

Roger Garaudy, Gerçekcilik Açısından Kafka 5. Bölüm

Roger Garaudy’nin Kafka analizleri sürüyor.   KURDUĞU DÜNYA ÇELİŞMELERİ Kafka “Edebiyatı kötü bir anlamda, bir kaçış sanatı olarak anlıyordu. Ona göre edebiyat, “gerçe­kten bir kaçış” tır. Janouch: “- O halde “yapıntıyı” (fiction-tasni) yalanla bir mi tutacağız?” diye sorar. “- Hayır. Yapıntı, özde bir yoğunlaşma, bir de­ğişmedir. Edebiyat ise tersine, erimedir, …

Roger Garaudy, Gerçekcilik Açısından Kafka 6. Bölüm

Fransız Garaugy, Kafka’yı yazdı. O zamanlar henüz ölmemişti 99 yaşında.   Her soy sanat eseri, insanın dünyada bulunuşu­nun bir biçimini anlatır. Bundan iki sonuç çıkar: gerçekçi olmayan, yani kendi dışında ve kendinden bağımsız bir gerçeği vermeyen şey sanat olamaz; maya olarak, gerçekle ku­cak kucağa olan insanın varlığını gözönüne almamaz­lık edemediği …