Michel Foucault Yazıları

Steve Garlick, Dostluğun Güzelliği Foucault, Erillik ve Sanat Yapıtı

Cogito Dergisi’nin “Dostluk” özel sayısından. Kendisini hiç gizlemeyen, kişiyi deli eder: öylesine çekinmeniz gerektir çıplaklıktan! Evet, tanrı olsaydınız, o zaman utanabilirdiniz giysinizden! Dostun için ne denli süslensen azdır; çünkü sen onun için, bir ok ve bir özlem olmalısın Üstinsana. (Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt) “Kendi yaşamının şairi” olan Üstinsana geçiş, tek …

Janet Afary, Kevin B. Anderson; Foucault ve İran Devrimi

Foucault’un İran devrimine bakışı anlatılmış kitapta. Michel Foucault’nun İran Devrimi’ne ilgisi bilinse de bunun sebepleri pek incelenmemiştir. Janet Afary ve Kevin Anderson, Foucault ve İran Devrimi adlı kitapta bu konuyu ele alıyor. Yazarlar, Foucault’nun İran Devrimi özelinde İslamcılığa duyduğu sempatinin yapıtıyla uyumlu olduğu iddiasında. Michel Foucault’nun İran Devrimi’ne hayranlık derecesindeki …

Michel Foucault, Don Kişot

Don Quijote’nin maceraları, yolları ve dolambaçlarıyla, sınırı çizmektedir: eski benzerlikler ve işaretler oyunları onda sona ermektedirler; yeni ilişkiler daha şimdiden burada kurulmaktadırlar. Don Quijote deli bozuk biri olmaktan çok, benzerliğin bütün işaretleri önünde mola veren özenli bir hacıdır. O, Aynı’nın kahramanıdır. Tıpkı dar ve küçük taşrasından olduğu gibi, Benzer’in etrafında …

Michel Foucault, Kanton Yargıcının Raporu

3 Haziran 1835, öğleden sonra saat bir’de, Bize, Fronçois-Edouard Boudin, Aunay Kanton Yargıcı, yanımızda Louis-Léandre Langliney, katibimiz de bulunduğu halde, Aunay komün başkanı tarafından, adı geçen Aunay komünü, Fauchterie köyünde, mal sahibi ve çiftçi, bize dendiği üzere sabahtan beri evde olmayan malum Pierre-Margrin Rivière’in ikametgâhında korkunç bir cinayet işlediği bildirildi, …