David Kaufmann Yazıları

David Kaufmann, Adorno ve Tanrının Adı

Demek ki Tanrı, Mutlak Olan, sonlu varlıklardan sakınır. Onu adlandırmayı arzuladıklarında, çünkü bunu yapmak zorundadırlar, ona ihanet ederler. Ama onun hakkında suskun kalırlarsa, kendi iktidarsızlıklarına boyun eğmiş; öteki, daha az bağlayıcı olmayan buyruğa –onu adlandırma– karşı günah işlemiş olurlar.1 Metafizik eleştirisi artık Batı düşüncesinde saygın bir gelenektir ve on sekizinci …